top of page

Her zaman daha iyi bir Dünya için TESUP

TESUP

Tesup, şimdilerde güneş enerjisi santrali yatırımlarını planlıyor.

Yatırım yapmak için birçok ihale ve teklif arıyoruz. İhalelerden biri yarın yapılıyor, takımımıza hayırlı olsun!


Enerji santralleri, dünyanın enerji ihtiyacını karşılamada kritik bir rol oynuyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, enerji santrallerinin çalışma şeklini değiştiriyor. Güneş, rüzgar, hidro ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretiminde giderek daha önemli hale geliyor ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmaya yardımcı oluyor.


Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığını elektriğe dönüştürmek için fotovoltaik (PV) paneller kullanır. Güneş enerjisi santralleri, bir konut çatısı gibi küçük ölçekte veya bir güneş enerjisi çiftliği gibi büyük ölçekte kurulabilir. Geleneksel fosil yakıtlarla maliyet açısından giderek daha rekabetçi hale gelen temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı sunarlar.


Rüzgar enerjisi santralleri, rüzgarın kinetik enerjisini elektriğe dönüştürmek için rüzgar türbinlerini kullanır. Karada veya açık denizde kurulabilirler ve büyük miktarlarda temiz enerji üretme yetenekleri nedeniyle giderek daha popüler hale geliyorlar.


Hidroelektrik santraller, elektrik üretmek için düşen suyun kinetik enerjisini kullanır. Hidroelektrik, güvenilir ve uygun maliyetli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır ve birçok ülkenin enerji portföyünün önemli bir bileşenidir.


Jeotermal enerji santralleri, elektrik üretmek için Dünya'nın çekirdeğinden gelen ısıyı kullanır. Jeotermal enerji santralleri tipik olarak jeotermal kaplıcaların veya gayzerlerin yakınına kurulur ve elektrik üretmek için bir türbini çalıştıran buharı üretmek için Dünya'nın çekirdeğinden gelen ısıyı kullanır. 


Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji şirketleri olarak, santrallerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve şimdiden bu alana yatırım yapıyoruz. Dünyanın enerji ihtiyacını karşılamaya ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmaya kararlıyız. Tesup, geleneksel fosil yakıtlarla maliyet açısından giderek daha rekabetçi hale gelen temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları sunmaktadır. Küresel enerji talebi artmaya devam ederken, enerji ihtiyaçlarımızı karşılamada ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmada enerji santrallerinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının rolü giderek daha önemli hale gelecektir.


Tesup her gün büyüyor ve yatırım yapıyor! Yenilenebilir enerji yolculuğumuzun bir parçası olun!


Not: Tesup, bu alanlarda kendi güneş panellerini kullanmayı planlamaktadır.


bottom of page