top of page

Ayak izinizi Dünya'da bırakmak ister misiniz? Ama lütfen karbon ayak izinizi değil!

On yıllardır insanoğlu her dakika karbon salınımı yapıyor. Dünyayı önemsediğimiz için ona verdiğimiz tehlikenin daha çok farkında olmalıyız. Isıtmak, taşımak, elektrik kullanmak ve yemek pişirmek, tam olarak yaratmak istediğimiz türden olmayan bir karbon ayak izine neden olur. Karbon ayak izi, faaliyetlerimiz ve günlük yaşamda tüketimimiz sonucu atmosfere salınan karbondioksit de dahil olmak üzere tüm sera gazlarının (CO2) ton eşdeğeri cinsinden miktarıdır.


İki tür karbon ayak izi vardır: doğrudan (birincil) ve dolaylı (ikincil) karbon ayak izi. Doğrudan yemek pişirme ve araba kullanma gibi bir şey yaptığımızda doğrudan karbon ayak izi ortaya çıkıyor. Dolaylı karbon ayak izi ise bir ürünün üretiminden başlayıp ortadan kalkmasına kadar geçen tüm süreci ifade etmektedir.


https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx karbon ayak izinizi buradan hesaplayabilirsiniz.


Karbon ayak izi neden bu kadar önemli?

Çünkü ölüyoruz!


Hepimizin bildiği gibi sera gazı ve küresel ısınma birbirini etkiler, kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar kullanılarak salınan sera gazları (karbon dioksit, metan, nitröz monoksit, hidroflorokarbonlar, perflorokarbonlar ve kükürt hekzaflorür) açığa çıkar. Biriken gazlar, güneş ışınlarının yansımasını engelleyerek küresel ısınmaya ve dünyanın sıcaklığının artmasına neden olur. Günümüzde sera etkisinin ana nedeni olarak görülen karbon salınımını azaltmak, diğer bir deyişle karbon ayak izini azaltmak, iklim kriziyle mücadelede ilk sırayı alıyor.İşte karbon ayak izini ortadan kaldırmak için yardım geliyor: karbon kredisi
Bir karbon kredisi, belirli bir miktarda karbondioksit veya eşdeğer miktarda farklı sera gazı salma hakkını temsil eden herhangi bir ticarete konu sertifika veya izin için genel bir terimdir.

Dünya Bankası tarafından her yıl yayınlanan Karbon Fiyatlandırma Durum ve Eğilimler Raporu'nun 2021 sayısında, karbon emisyonlarını azaltmak için küresel olarak uygulanan 64 karbon fiyatlandırma mekanizmasının bulunduğu belirtiliyor. Bu mekanizmalar zorunlu (ETS, karbon vergisi gibi) ve zorunlu olmayan (gönüllü karbon piyasası gibi) uygulamalardan oluşmaktadır.

Karbon kredileri, sera gazı emisyonlarını azaltan bir faaliyet tarafından yapılan her bir ton CO2 eşdeğeri sera gazı azaltımını raporlamak için kullanılan emisyon azaltım birimleridir. Bu kredilere Doğrulanmış Emisyon Azaltma (VER) adı verilir. Karbon denkleştirme sertifikaları olarak da bilinen bu kredilerin temsil ettiği sera gazı emisyon azaltımının tanımı, eşdeğer sera gazı emisyonu kapasitesine sahip faaliyete göre yapılmaktadır.

Bizim yaptığımız şey bu! Yenilenemez enerjiden yenilenebilir enerjiye geçiyoruz. Karbon kredisi sunan bir sertifika almayı düşünüyoruz.

Karbon ayak izinin ortadan kaldırılmasının bir parçası olmak ve temiz enerji kullanmak istiyorsanız ürünlerimize göz atın.


Unutma, yeryüzünde bırakmak istediğimiz tek ayak izi bu.
bottom of page