top of page

Elektriğe ve Yenilenebilir Enerjiye Erişim


Daha gelişmiş ülkelerdeki birçok insan, su, ısınma ve elektrik gibi temel ihtiyaçların sağlanmasını hafife alıyor. Gerçekte bu kolaylıklar, etkin ve güvenilir bir şekilde çalışması için büyük miktarda altyapı gerektirir. Pek çok ülke, bu altyapıyı geliştirmek için gereken fonlara, uzmanlığa veya siyasi istikrara sahip değil ve vatanda