top of page

Kıyıdan Eve: Gelgit Enerjisi Yerel Topluluklara Nasıl Yardımcı Olabilir?

Gelgit enerjisinin kıyı toplumlarına çeşitli şekillerde fayda sağlayabilecek temiz ve sürdürülebilir bir güç kaynağı olduğunu biliyor muydunuz?


Gelgit enerjisi, ayın ve güneşin çekim gücünün neden olduğu su hareketiyle üretilir. Gelgitler yükselip alçaldıkça türbinler döner ve elektrik üretilir. Gelgit enerjisi öngörülebilir bir güç kaynağıdır, bu da onu elektriğe bağımlı topluluklar için güvenilir bir seçenek haline getirir.


tidal energy turbines

Peki, gelgit enerjisinin kıyı toplumları için faydaları nelerdir?


Azaltılmış karbon emisyonları: Gelgit enerjisi sera gazı üretmeyen temiz bir enerji kaynağıdır. Bu, kıyı toplumlarının karbon ayak izlerini azaltmalarına ve iklim değişikliğinin azaltılmasına katkıda bulunmalarına yardımcı olabilir.


Ekonomik kalkınma: Gelgit enerjisi projeleri, gelgit enerjisi tesislerinin inşası, üretimi ve işletilmesinde istihdam yaratabilir. Bu da yerel ekonominin canlanmasına yardımcı olabilir ve işletmeler ve çalışanlar için yeni fırsatlar yaratabilir.


Sürdürülebilir kalkınma: Gelgit enerjisi, kıyı toplumlarının fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltmalarına yardımcı olabilecek sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Bu, çevrenin korunmasına ve gelecek nesiller için temiz ve sağlıklı bir gelecek sağlanmasına yardımcı olabilir.


Kıyı toplumlarına fayda sağlayan başarılı gelgit enerjisi projelerinden bazı örnekler aşağıda verilmiştir:


  • MeyGen Tidal Array dünyanın en büyük gelgit enerjisi projelerinden biridir. İskoçya kıyılarında yer almaktadır ve 2016 yılında elektrik üretmeye başlamıştır. Proje yüzlerce istihdam yaratmış ve karbon emisyonlarını yılda 100.000 ton azaltmıştır.


  • La Rance Gelgit Enerji Santrali dünyanın ilk ve en büyük gelgit enerji santralidir. Fransa'da yer almaktadır ve 1966'dan beri elektrik üretmektedir. Santral 20 milyar kilovat saatin üzerinde elektrik üreterek 10 milyon tonun üzerinde karbondioksit salınımını engellemiştir.


Dünya Çapında Gelgit Potansiyeli (0,5TW)

Infograph of tidal energy worldwide

Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Gelgit enerjisi kıyı toplumları için iyi bir seçenek mi? Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmamıza ve daha temiz, daha parlak bir gelecek inşa etmemize yardımcı olacak çok fazla potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. TESUP'un yerelleştirilmiş yenilenebilir enerji çözümlerine olan bağlılığı, gelgit enerjisinin yerel ekonomilere fayda sağlama ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme potansiyeliyle mükemmel bir uyum içindedir.





bottom of page