top of page

Hükümet planları ile yenilenebilir enerjinin büyümesi