top of page

İber Fırını ve Ötesi: İklimin Dünyamız Üzerindeki Yıkıcı Etkileri

İklim değişikliği bugün gezegenimizin karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan biridir. Dünyanın bu olgunun etkilerini halihazırda yaşamakta olduğu ve sonuçlarının önümüzdeki yıllarda daha da ağırlaşacağı giderek daha açık hale gelmektedir. İspanya, iklim değişikliğinin etkilerinden özellikle etkilenen ülkelerden biridir. Kuzey Afrika'dan esen sıcak hava, kendisine "İberya fırını" lakabını kazandırmıştır. Ancak İspanya iklim değişikliğine karşı mücadelesinde yalnız değil. Dünya şu anda yaygın yıkıma ve can kaybına neden olan aşırı hava olaylarına tanık oluyor.