top of page

TESUP'da Kurumsal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluğun giderek önem kazandığı bir çağda TESUP, toplumun ve çevrenin iyileştirilmesini iş uygulamalarının merkezine koyan bir şirketin parlak bir örneği olarak öne çıkmaktadır. TESUP'un kurumsal sosyal sorumluluk taahhüdü, acil durumlarda yardım sağlamak, spor akademilerini desteklemek ve Afrika'da sürdürülebilirlik projeleri yürütmek de dahil olmak üzere dünya çapında çeşitli girişimlere uzanmaktadır. Sürdürülebilirlik, eğitim ve inovasyona odaklanan TESUP, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir geleceğe aktif olarak katkıda bulunmaktadır.UNICEF'e Destek: Acil Durumlarda Yardım


TESUP'un kurumsal sosyal sorumluluk taahhüdü yenilenebilir enerji eğitiminin ötesine uzanmaktadır. UNICEF'in dünya çapında acil durumlarda ve insani yardım bağlamlarındaki çalışmalarını aktif olarak destekliyoruz. Çatışmalardan ve afetlerden en çok etkilenen çocuklara odaklanarak, krizler sırasında hayat kurtarıcı destek sağlamayı amaçlıyoruz. UNICEF'i destekleyerek, dünyanın dört bir yanındaki en savunmasız çocuklara yardım etmeye olan bağlılığımızı gösteriyoruz.


Çocukları Güçlendirmek: Eğitim ve Yenilenebilir Enerji


TESUP olarak, çocukları yenilenebilir enerji konusunda eğitmenin, onların değerlerini şekillendirmek ve sürdürülebilir seçimler yapmaları için onlara ilham vermek açısından çok önemli olduğunun farkındayız. Sosyal sorumluluk projelerini finanse ederek ve İngiltere'deki Vineyard School gibi okullara güneş panelleri sağlayarak, uygulamalı deneyimler sunuyor ve çocuklara yenilenebilir enerjinin faydalarını gösteriyoruz. Çocukların eğitimine yatırım yaparak TESUP, daha temiz enerji kaynaklarına geçişe değer veren ve aktif olarak katılan bir nesil yetiştiriyor. Genç bireylerin gelişiminde sporun önemini de biliyoruz. TESUP, Londra'daki Kerem Gönlüm Basketbol Akademisi'ni destekleyerek sporun geleceğine yatırım yapıyor ve genç sporcuların yeteneklerini geliştiriyor. Bu ortaklık sayesinde, gençleri güçlendirme ve spor yoluyla fiziksel ve zihinsel refahı teşvik etme konusundaki kararlılığımızı gösteriyoruz.


Yenilenebilir Enerji Yardımı: Deprem bölgelerinde rüzgar türbinleri sağlanması


TESUP finansal katkıların ötesine geçerek doğal afetlerden etkilenen bölgelere destek sağlamaktadır. Deprem bölgelerine rüzgar türbinleri sağlayarak, enerji altyapısının restorasyonuna yardımcı oluyor ve daha yeşil bir iyileşme sürecini kolaylaştırıyoruz. Bu girişim, yenilenebilir enerji alanındaki uzmanlığımızı ihtiyaç sahibi toplumlara yardım etmek için kullanma kararlılığımızı ortaya koymaktadır.


Sürdürülebilirlik Girişimleri: Üretimden Paketlemeye


TESUP olarak, kendi faaliyetlerimizde kurumsal sürdürülebilirlik konusunda kapsamlı bir yaklaşım benimsiyoruz. Çeşitli sürdürülebilir uygulamalarla çevresel etkimizi en aza indirmek için aktif olarak çaba gösteriyoruz. Üretim ve ambalajlamada geri dönüştürülemeyen malzemelerden kaçınıyor, kağıt kutular yerine kontrplak kutuları tercih ediyoruz. Bu seçim sadece atıkları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilere yeniden kullanılabilir depolama çözümleri de sunuyor. Ayrıca, QR kodları aracılığıyla kullanım kılavuzlarını dijitalleştirme kararımız kağıt tüketimini azaltıyor ve ormansızlaşmayla mücadeleye katkıda bulunuyor.


Kurum İçi Sürdürülebilirlik Farkındalığı ve Eylemleri


Kurumsallığın içeriden başladığını biliyoruz. Personelimizi kişisel ve profesyonel yaşamlarında sürdürülebilir uygulamaları benimsemeleri için aktif olarak eğitiyor ve teşvik ediyoruz. Sürdürülebilirliği bir yaşam biçimi olarak teşvik ederek, çalışanlarımız arasında bir çevre bilinci kültürü oluşturmayı amaçlıyoruz.


Yeşil Operasyonlar: 100 yenilenebilir enerji için çalışıyoruz


Yenilenebilir enerji konusunda sözümüzü tutmaya kararlıyız. 2024 yılı sonuna kadar %100 bağımsız olmayı, atölyelerimizin ve operasyonlarımızın yalnızca yeşil enerji kaynaklarından güç almasını sağlamayı planlıyoruz. Bu iddialı hedef, TESUP'un örnek teşkil etme ve temiz enerjiye geçişi sağlama konusundaki kararlılığını göstermektedir.


TESUP'un kurumsal sorumluluk taahhüdü, dünya genelindeki işletmeler için övgüye değer bir standart oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji eğitimine odaklanmamız, insani yardım girişimlerini desteklememiz, afetten etkilenen bölgelere yardım etmemiz ve şirket içi sürdürülebilirlik uygulamalarımız sayesinde TESUP, toplum ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratma konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Çocukları güçlendirerek, sürdürülebilir projeleri destekleyerek ve yenilenebilir enerji sektöründe inovasyonu teşvik ederek TESUP, herkes için daha yeşil, daha sürdürülebilir bir geleceğin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
bottom of page